Verksamhet  
 
 
Startsida
Verksamhet
Aktiviteter
Medlemsavgift
Historia
Byagården
Försäljning
Tunsjö-Nytt
Länkar
Kontakt
Tunsjöbilder
 
 
 
 
 
 

Föreningen Tunsjö Byalag har till uppgift:

  • att främja kunskapen om och känslan för bygden och dess, ur historisk och kulturell synpunkt, värdefulla traditioner.
  • att aktivt medverka till vård och bevarande av Tunsjöns natur och kultur samt i miljö- och samhällsplanering
  • att skapa och upprätthålla kontakt i syfte att stärka sammanhållningen och höja trivseln bland permanent- och fritidsboende i Tunsjön.
  • att tillvarata gemensamma intressen av olika slag till föreningsmedlemmarnas bästa.
  • att samarbeta med kommunala och andra organisationer inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden.
  • att aktivt verka för Tunsjöns utveckling med strävan mot en ökad befolkning.

Stadgar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tunsjö Byalags hemsida
Sidan uppdaterad 2020-11-30