Utdrag ur förhörsprotokollet
 
 
 
Förhörsprotokoll från häxprocessen i Torsåker hösten 1674. Tillbaka

Inkallades finskan hustru Marit Mickels i Tunsiöön. En flicka, Kerstin i Hälsiöö, har påstått, att hustru Marit är en trollpacka. Flickan är ej närvarande då hon är i Medelpadda. Då hustru Marit ej ville bekänna inkallades följande vittnen nämligen:

Pojken Månss i Åhlestadh vittnade, att när han var i Joen Erssons gård i Åhlestadh, så berättade en ängel för honom. Att hustru Marit i Tunsiöön är i Blåkulla tillsammans med sina döttrar Lars Olssons hustru Marit och den ogifta dottern Karin som bor hemma i Tunsiöön.

Inkallades pojken Anders i Tunsiöön, 12 år, som visgossarna från Nordingrå pekade ut att han hade djävulsmärket på sig. Detta märke vittnade om att han varit i Blåkulla.

Pojkarna Månss och Erich i Åhlestadh har ofta sett denne Anders i Blåkulla. Där sitter han vid bordet med en svart karl som stryker honom på huvudet. Samma vittnesmål kommer från flickan Annika i Åhlestadh och från två pojkar från Moo i samma socken.

Pojken Påul i Norum har också ofta sett denne Anders i Tunsiöön i Blåkulla. Där sitter han med den fule på bänken och denne stryker honom på huvudet och säger att Anders är en vacker gosse som ej kommer att erkänna något.

Anders ville ej erkänna något av vad som sagts och vittnats mot honom.

Den 4 november 1674
Pojken Erich i Åhlestadh har helt nyligen sett hustru Marit i Tunsjöön varje natt äta, dricka och dansa i Blåkulla och hon ligger hos den fule under bordet och står på knä inför Satan. Han har också sett hennes son Anders sitta hos den fule till bords och där stryker den fule honom på huvudet.

Hustru Marit i Tuhnsiöön nekar till allt som sagts om henne och sade att det var bättre att ta livet av sig än att erkänna något sådant man är oskyldig till. Så sade hon åter att hon tänkte ta sig av daga och blev med ens sovande. När hon stacks med en nål vaknade hon till och sade: ”Tro inte att jag är i Blåkulla”.

Läs mer om häxprocesserna i Torsåker

Tillbaka

  Tunsjö Byalags hemsida
Sidan uppdaterad 2016-12-15